وقتی قضاوت سخت می شود | مرد می توانست زنش را استخلاص دهد اما …

داخل شکبه های اجتماعی اخیر خبری منشتر شده است به این مضمون که؛ زن ۲۲ ساله ای با شوهرش درگیر می شود، مرد به جانب زنش حمله می کند تا او را بزند، زن عقب می جوی از بالکن می افتد، او دستش را به ظل بالکن می گیرد و آویزان می شود.

مرد مکث می کند. زنش را اوج نمی کشد.

عیال پرت می شود. زن می میرد.

مناقشه حقوقی پرونده این است که آیا زین فعل مرد و عمد دستیار ترور عمد است؟ عکس مربوط بوسیله این تصادم محو

احکام هوا زیستی جایگزین بندگی صادر شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه حفاظت محیط زیست، محمدرضا عدالتخواه مهتر کچل دادگستری استان همدان اشعار کرد: بذر پاشی و تعلیف وحوش، پاکسازی طبیعت و مسیرهای لبریز رفت و آمد از زباله، درختکاری و امثالهم از مجازات های جایگزین بردگی بخاطر معصیت های محیط زیستی هستند که می تواند در همراه کردن مجرمان محیط زیستی برای حفظ کردن مناطق غریزی و انسانی موثر واقع شود. در مسیر پیاده سازی این احکام، حضرت مسئولان مربوطه و ارشد، در راستای رساندن نفع عمومی به اجتماع در همراه کردن سایر افراد برای انجام اقدامات محیط زیستی تاثیرگذار است.

محسن جعفری نژاد بسطامی مدیرکل حفاظت فضا زیست استان همدان همچنین درون این دیدار هواخواه نحو اندازی نمایندگی ویژه استفهام بوسیله جرائم زیست محیطی در همدان شد و افزود: دادگستری و قضات استان متصل پشتیبان حفظ محیط زیست و انفال در صدور احکام هوا زیستی بوده اند.

ریحان نژاد دنباله داد: حاجت روزافزون به معادله قوانین هوا زیستی با وضعیت روز در جامعه احساس می شود و امیدواریم قوانین متاخر تدوین شوند و نیز بازدارندگی کافی تو این عرصه داشته باشد.

وی اعتراف کرد: حفاظت هوا زیست استان در مرز مخلوق امان از اشتغال و توسعه و حفظ کردن محیط زیست دامنه برمی دارد و اصرار ما بر پایداری توسعه و توجه ویژه تمامی اقشار و فعالان جامعه به حفظ فضا زیست برای حفظ کردن کشور به منظور استفاده نسل های آینده و نسل امروز است.

اطلاع دادن آمار مخاطبان تماشاخانه ایرانشهر

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از روابط عمومی و امور بین الملل تماشاخانه ایرانشهر، عرضه های «شک» بوسیله کارگردانی مهدی کوشکی با 1 هزاره و 674 مخاطب، «امشب، اینجا» به کارگردانی مژگان خالقی با 2 هزاره 360 مخاطب، «آواز قو» به کارگردانی پریزاد سیف با 5 هزاره و 371 مخاطب و «امروز روز خوبیست بخاطر مردن» بوسیله کارگردانی کمال هاشمی با 1 هزار و 367 مخاطب تو تئاتر ایرانشهر به روی صحنه رفتند.

عرضه «شک» بوسیله کارگردانی مهدی کوشکی در 20 اجرای خودپذیرای 1 هزار و 674 مخاطب شد که از این تعداد 300 مخاطب با بلیت مهمان بوسیله تماشای این نمایش نشستند.

برابر این آمار، فروش نمایش «شک» طی 20 اجرا مبلغ 61 میلیون و 550 هزاره تومان بوده است.

نمایش «امشب، اینجا» به کارگردانی مژگان خالقی همچنین درون 19 اجرای خودپذیرای 2 هزار و 360 مخاطب شد که از این تعداد 285 مخاطب با بلیت مهمان بوسیله تماشای این ارائه نشستند.

طبق این آمار، معامله نمایش «امشب، اینجا» خلال 19 ایفا سکه 95 میلیون و 60 هزار تومان بوده است.

عرضه «آواز قو» به کارگردانی پریزاد سیف نیز داخل 28 اجرای خودپذیرای 5 هزار و 371 مخاطب شد که از این تعداد 420 مخاطب با بلیت مهمان بوسیله تماشای این نمایش نشستند.

برابر این آمار، معامله نمایش «آواز قو» طی 28 اجرا سکه 185 میلیون و 162 هزار تومان بوده است.

عرضه «امروز روز خوبیست برای مردن» بوسیله کارگردانی کمال هاشمی همچنین تو 25 اجرای خودپذیرای 1 هزار و 367 مخاطب شد که از این تعداد 375 مخاطب با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

برابر این آمار، فروش نمایش «امروز روز خوبیست برای مردن» خلال 25 اجرا مبلغ 31 میلیون و 720 هزار تومان بوده است.

سرانه ۱۶ میلیون تومانی یارانه پنهان و آشکار | احتمال جهش ارزی در ۱۴۰۰

بوسیله گزارش تسنیم، مسعود خوانساری در جلسه هیئت نمایندگان حجره بازرگانی تهران با رمز بوسیله گزارش مجمع جهانی صرفه جویی از شاخص رقابت پذیری و حقوق مالکیت ١۴۴ کشور جهان اظهار کرد: در گزارش اخیر جلسه جهانی اقتصاد که به خشکی امدن شالوده ۱۰۳ شاخص تمهید شده است متاسفانه رتبه ایران  با ۱۰ رتبه افت، به ٩٩ از ١۴۴ کشور دنیا روان است و این داخل حالی است که رتبه ایران در سال ۹۰، ۶٢ بوده و این یعنی خلال ٨ سال گذشته ٣٧ کشور دنیا از ما جلو زده اند.

مهتر اتاق بازرگانی تهران، کارایی میدان کار، شرایط قناعت کلان و وضعیت راسته محصول را جز فرسوده ترین شاخص های کشورمان درون این گزارش خواند رتبه ای بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ را در میان ١۴۴ کشور داشتند.

وی در امتداد با رمز به پیش بینی قوطی بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران گفت: پیاده شدن اساس پیش دماغ این صندوق، نمو اقتصادی ما امسال هم نزولی خواهد بود و بوسیله عدد -٩.۵ درصد خواهد رسید.

خوانساری اضافه کرد: نیز تو پیش بینی بانک جهانی آمده که رشد اقتصادی ایران تو سال جهانی -٨.٧ درصد خواهد بود و مقدار پیله کشورمان بخاطر امسال، سال ٩٩ و ۱۴۰۰، به زیبایی ٣٨ درصد، ٢٩ درصد و ٢٢.٧ درصد پیش دماغ شده است که نشان میدهد با پف و ایستایی توامان درون سال ساری و سال های آینده جلوه گر هستیم.

خوانساری عمده چالش های پیش روی اقتصاد ایران را رکود تورمی، استمرار کاهش بها پول ملی، افزودن خرج های دولت و محدود شدن بانک ها دانست که بوسیله گفته او همگی این موارد بوسیله افزایش بیکاری و فقر منجر خواهد شد. احتمال تیک ارزی و کاهش بها پول ملی داخل سال ۱۴۰۰

رییس اتاق تجارت تهران در امتداد با اشاره بوسیله کسری بودجه طالع تو سال جاری و سال های آینده گفت: پیش بینی ها مدال می دهد امسال ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسر بودجه خواهیم داشت و اقبال نیز بخاطر جبران این کسری، ٢ راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی و اشاعه اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داده اما تو هر دو مورد با نگرانی هایی مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: علی رغم آنکه ما معتقدیم شهود مالیات اصلی امر بیش احسان است ولی امتحان گذشته و ۶ ماه اخیر مدال داده در این ماجرا، ضیق بر روی بنگاه های شناسنامه دار بیشتر می شود و ممکن است تکثیر این فشارها به تعطیلی این بنگاه ها منجر شود.

وی ادامه داد: اوراق قرضه نیز بدهی های اقبال را از سال جاری به سال پس ازآن بوسیله تعویق می اندازد و در نهایت باعث ایجاد باد خواهد شد و همان اتفاقی که داخل سال ٩٢ و ٩٧ رقم خورد را درون سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تجربه خواهیم کرد و با جهش نرخ ارز و کاهش مقدار پول ملی مواجه می شویم.

خوانساری خاطرنشان کرد: لذا اگر کسری بودجه از طریق اوراق انبازی و بانک مرکزی باشد ٣ تا ۴ سال دیگر همان اتفاق سال ٩٧ دوباره تکرار خواهد شد. دولت دستش را از جیب بانک مرکزی درآورد

وی داخل امتداد سخنانش با اخبار نما ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان سالانه گفت: این مغز یعنی سالانه به ازای هر ایرانی ١۶ میلیون تومان یارانه پنهان و آشکار؛ یارانه ای که با توجه به قرارداشتن آن در دوچرخه اقتصادی کشور، غیرهدفمند، غیرعادلانه و تلاطم برانگیز است. لذا با توجه بوسیله شرایط امروز قلمرو و سقوط خرید نفت، ٢ راه پیش روی ماست.

وی ادامه داد: راه فاتحه افزایش صادرات غیرنفتی از دست خط تسهیل صادرات و اضافه تولید در قلمرو است و سیاق دوم، افزایش تقاضا در داخل با اعاده کاهش قدرت خرید مردم است که داخل ٢ سال گذشته قیافه داد.

وی خاطرنشان کرد: لذا کام ما این است بخت بجای دست کردن درون جیب بانک مرکزی و گستردن اوراق قرضه، به سمت اصلاح بودجه شرکت های دولتی و کاهش هزینه های دولت باشد.

ترامپ: هیلاری به سرش زده!

به گزارش ایسنا به نقل از سندیت هیل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در توئیتی بوسیله مناقشه کنونی که توسط هیلاری کلینتون به راه افتاده؛ پرداخت. کلینتون روز جمعه ابرام کرده حیات که جیل استین درون جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ میلادی به شعبه از روسیه و خواه بخاطر معاون کردن به روسیه داخل راستای مداخله تو انتخابات فعالیت می کرد.

استین به کسب آرایی که ممکن وجود کلینتون بتواند آنها را به مشت آورد بازپرس شده است.

ترامپ تو این توئیت نوشت “هیلاری کلینتون حقه باز” جیل استین طرفدار محیط زیست، قابل قدر و نامزد حزب سبزها را یک “امتیاز و تنخواه روسی” وصف کرده است. دموکرات ها با توجه به برنامه محیط زیستی کبود شدگی آمیزشان درون حال مهیا بسیار از هر زمان دیگری بوسیله یک حزب سبز نیاز دارند.

باوجود ارامش دموکرات ها داخل روز جمعه کلینتون این جنجال را بوسیله وجود آورد و گفت: استین یک امتیاز و سرمایه برای روس ها بوده و تولسی گابارد، داوطلب جمهوری طالب داخل انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ میلادی توسط روسیه آماده  شده تا به عنوان نامزد حزب سوم دانا ادا شود.

ترامپ داخل توئیت خود بوسیله استین بوسیله عنوان یک کوشا فضا زیست سزاوار سرزنش احترام اشاره کرد داخل حالی که استین منتقد صریح رئیس جمهور و دولتش است.

ترامپ در این توئیت همچنین بار دیگر کلینتون را به خاطر اتهاماتش علیه استین و گابارد محکوم کرد و نوشت: زمان حال هیلاری “حقه باز” مجددا دست به کار شده، او، تولسی گابارد را یک سرپرست روسیه و جیل استین را یک امتیاز و سرمایه برای روس ها خطاب می کند و همان طور که شنیده اید غلام را همچنین یک “خواستار بزرگ روسیه” توصیف کرده است. درون گوهر غلام مردم روسیه را خودی دارم. من تمامی مردم را یار دارم، هیلاری “دیوانه” شده است.

«مجله ها و روزنامه های کمیاب دانشگاه تهران»

به گزارش مهر، به تازگی کتابی ازسیدفرید قاسمی، پژوهشگر حوزه تاریخ مطبوعات با عنوان  پا بر جا «نامه ها و مجله های کمیاب دانشگاه تهران» و عنوان فرعی «پایگاه هيئت دولت مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی» منتشر شده است که جدیدترین کار پژوهشی این کارشناس حوزه مطبوعات است.  

این اثر به رابطه افتتاح سالن نشریات هيئت دولت مرکزی دانشگاه تهران با شمارگان ۲۰۰ نسخه در ۱۲۷ صفحه به چاپ فصیح است و روی جلد آن عنوان نشریاتی همچون «طلیعه صبح»، «خوشی ایران»، «بهار»، «جریده غیرمعمولی»، «سروش ایران»، «صحّت»، «تکامل»، «بی سیم مسکو»، «تراب آتشی»، «گلشن»، «روزنامه اطلاعات»، «خنده» و «طلیعه سعادت» بوسیله چشم می خورد.  

درون یادداشت اولین کتاب به قلم رسول جعفریان آمده است: در حوزه فهرست کردن نشریات، تلاش های فراوانی رخساره گرفته، و گام هایی برداشته شده است. اما این شلنگ ها در مقایسه با آن چه باید ارتکاب شود، و دقیقا در مقام یک تابلو راهنما بخاطر فهرست کردن تمامی سرمایه های موجود، کمتر و محدود است. اشکال این است که اگر ما تو وعده پیش از دیجیتال، کار سیاهه نگاری را تمام کرده بودیم، گام های بعدی را در دیجیتالیزه کردن این معلومات، راحت تر می پیمودیم. اما زمان حال در هر دو مرحله، کارها نیم زده ادا شده است.

 همچنین در تالیف تعاقب زرنگ کتاب می خوانیم:  آن چه درون این تاریخ خواهید دید به جهت اطلاع ادواری های نادر هيئت دولت مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران و برای مرمت و حفاظت بیشتر این نفایس فراهم آمده است. بوسیله همین منظور اطلاعات کتاب شناختی فهرست های ادواری های کتابخانه مرکزی و به استناد همان سیاهه ها، فهرست پایگاه ساعت قاجار مجموعه کتابخانه یادشده را از نظر خواهید گذراند. سپس آگاهی هایی از سامانه شخصی مولف بوسیله اطلاع خواهد رسید.

داخل امتداد کنار محور یک فهرست مشترک، اشارتی به پاره ای از عده های روزنامه ها و روزنامه های کمیاب کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران خواهد شد که در میان هيئت دولت های شریف سرزمین بوسیله ندرت یافت می شوند.

قدمگاه عاشقان

از اول ماه صفر تاکنون متجاوز از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از مرز مهران عبور کرده اند. آمارها نشان می دهد بسیار از ۶۰ درصد کل ترددها در مرزهای چهارگانه، برای در رو و ادخال به کشور، از مرز مهران ارتکاب شده است. تردد درون مرز مهران روان نمدار از روزهای قبل و مشکلات نزول آب تا حدود یدکی برطرف شده است. خدمات رسانی ۲۴ساعته بوسیله زائران از سوی موکب های موجود در مسیرهای استان و پایانه مرزی دنباله دارد. خدمات رسانی ها مطلوب تیز شده است

امام جمعه ایلام در بازدید از پایانه مرزی مهران می گوید: انتظار می رود مسئولان به زیرساخت ها توجه بیشتری داشته باشند. حجت الاسلام «الله نور کریمی تبار» می افزاید: انباشتگی روان و امکانات نیز در اختیار است. بغرنج نسبی آب و خنک که در مرز حیات داشته، محلول شده است. وی بیان می کند: با توجه بوسیله موج جمعیتی که داخل حال دخول به کشور هستند، بوسیله شریک شدن و مساعدت انسان و مسئولان برای خدمات رسانی بیشتر نیاز است. کریمی دودمان ادامه می دهد: به خصوص برای موج بازگشت زائران باید آمادگی لازم را داشته باشیم. از شهروندان شایسته درخواست می کنیم، زیبنده با امکاناتی که دارند، میزبان زائران امام حسین(ع) باشند و مسئولان استانی و کشوری بی آرامی توجه بیشتری بوسیله خدمات رسانی داشته باشند. فعالیت ۱۰۳ آشپزخانه خانگی 

معاون ستاد عتبات عالیات ایلام همچنین درون گفت وگو با خبرنگار همشهری اشعار می یواش: ۱۹۰ موکب و ۱۰۳ آشپزخانه شوهردار کار پخت و توزیع مواد غذایی را تو ایام اربعین بخاطر زوار بر عهده دارند. حجت الاسلام «راهنمایی نوروزی» می افزاید: همه مساجد و تکایای استان ایلام آماده اسکان زوار هستند. وی می گوید: بخاطر خدمات رسانی ۲۴ساعته در موکب ها تاکنون ۴۰ تن برنج، ۹ تن برز مرغ، ۲۳ قامت سیب زمینی، بیش از ۲ میلیون بطری آب معدنی، ۲ هزار لیتر روغن سرخ کردنی و ۵ کالبد سیب درختی توزیع شده است و این روند همچنان دنباله دارد. نوروزی دنباله می دهد: کامل اقلام یادشده از سوی مردم و نیز با کمک خیران محترم تهیه شده است. خدمات رسانی هلال احمر 

همچنین، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام در گفت وگو با خبرنگار همشهری بیان می درنگ: از ابتدای طرح امداد و نجات ویژه اربعین در ۱۳ مهرماه تاکنون ۸۱۴ زائر مصدوم از خدمات امدادگران این پری بهره مند شده اند. «حسین عارفی» ادامه می دهد: در اجرای این طرح تاکنون به ۹ تصادم جاده ای امدادرسانی شده است. در این سوانح ۱۰ نفر از طریق خودروهای هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شده اند. استقرار ستاد گمشده ها در مرز مهران

مدیر کل بهزیستی ایلام به روزنامه نگار همشهری می گوید: از ابتدای استقرار تیم ستاد گمشدگان بهزیستی در مرز تا این لحظه، آنها ۲۰ گمشده را که از کاروان و خانواده موجودی جدا شده بودند بوسیله استان های محل سکونتشان منتقل کرده اند. «زهرا همتی» می افزاید: از دیگر موضوعاتی که در جدیت هستیم از طیق آن حروف زیارت را برای زائران راحت تر کنیم، ارائه خدمات و اسکان بسیاری از مددجویان داخل استان های مختلف است. وی اعتراف می یواش: در بخش موتمن آباد، درون مسیر تردد زوار، مکان هایی را برای استراحت و اقامت این افراد در نظر گرفته و تا این ثانیه ۵۰۶ نفر از زائران مددجو را اسکان داده ایم.

همتی می گوید: همچنین، آویشن توانبخشی در مرز تشکیل شده است که خدمات توانبخشی شبیه فیزیوتراپی و کاردرمانی به معلولان و جانبازان ارائه می دهد. این مسئول اشعار می نرم: بخاطر این که این افراد در مسیر دستخوش دشوار می شوند، تیم های تخصصی بهزیستی خدمات پزشکی به آنها ارائه می دهد. همچنین، اقلامی مانند عصا، ویلچر و واکر بوسیله این افراد داده می شود. موج بازگشت زائران

فرمانده انتظامی استان نیز تو گفت وگو با خبرنگار همشهری پیش روی می کند: موج دخول زائران بوسیله کشور مبدا و تمامی زیرساخت های لازم بخاطر استقبال از آنها در پایانه مرزی مهران از طریق همکاران در نیروی انتظامی، یگان های ویژه ناجا و دیگر مایه های دولتی فراهم شده است. سردار «نورعلی مدد» ادامه می دهد: ترددها زوار داخل مرز در حال اجرا است و مشکلی برای در رو از سرحد مهران وجود ندارد.

وی می گوید: زائران باید اندکی سریع تیز به سرزمین برگردند زیرا که تجمع داخل کشور عراق هم بسیار است. زائران باید سفر خود را کوتاه کنند تا در روزهای خاتمه با مشکل مواجه نشویم. یاری می افزاید: به نعوظ میانگین و درمجموع، طی ایام اربعین امسال درون حروف رفت ۲ میلیون نفر و در مسیر بازگشت ۲/۵ میلیون نفر از سرحد مهران گذر خواهند کرد که باید بخاطر تامین یومیه یک میلیون مرحله غذایی و ۲ میلیون بطری آب آمادگی داشته باشیم. ۳ هزار دستگاه اتوبوس برای زائران

همچنین، مدیر کل راهداری و محموله و نقل جاده ای استان ایلام بوسیله خبرنگار همشهری می گوید: ۱۲ هزار مایه اتوبوس در سرزمین وجود دارد که از این تعداد ۹ هزاره دستگاه برای جابه جایی زائران اربعین تخصیص یافته و ۳ هزار دستگاه از آنها نیز مختص جابه جایی زائران در مرز مهران است. «نورالله دلخواه» ادامه می دهد: ظرفیت مسافرگیری اتوبوس ها نیز افزایش یافته است و تا ۴۰ نفر مسافرگیری می کنند. وی اشعار می درنگ: به عزم ارائه خدمات هرچه بیشتر بوسیله زائران، به چند موکب دیگر برای ارائه خوردنی و خدمت رسانی به مردم نیاز داریم. نیز باید مکانی برای اسکان زائران داخل زمان رجعت تدارک دیده شود.

دلخواه ضمن شکر از همکاری پلیس راه، نیروی انتظامی و یگان خاص می افزاید: این نشریه ها در زمان مراجعت زائران در پایانه برکت حضور بیشتری داشته باشند تا در کمال تزیین و امان و آرامش زائران برتر به استان های خود بازگردند. مدیرکل راهداری و محموله و نقل جاده ای استان ایلام تقریر می درنگ: هرچند امسال بیشتر زائران با خودروهای انحصاری به مرز مهران مراجعه کرده اند و این مساله تا حدود زیادی از فشار ترابری زائران به خارج استان خواهد کاست، ولی با توجه به حجم بیش زائرانی که با اسباب نقلیه عمومی خود را به مهران رسانده اند، وجود ۳ هزاره دستگاه اتوبوس برون شهری بخاطر ساماندهی جمعیت زوار ضروری است.  

روزهای تلخ «قند بیستون»

به گزارش همشهری، کارخانه قند بیستون ۴۸ سال قبل در شهر تاریخی بیستون داخل ۳۰ کیلومتری شرق شهر کرمانشاه ساخته شد و چندی است بوسیله دلیل مشکلات مالی و فرسودگی شیار تولید، قند تولید نمی کند و عزب علیه تولیدی آن شکر است. بخشی از نیروهای این واحد تولیدی به دلیل مشکلات تعدیل شده اند و قسمتی از کارخانه بوسیله نگرش زاد و ولد کبوترها تبدیل شده است.

کارخانه ای که نماد بطرف خانه بیستون شده است و در روزهای اوجش تا ۵۰۰ نفر بی قراری تو آن مبتلا به کار می شدند، حال با مشکلات بسیاری مواجه شده است؛ از کاهش اقبال کشاورزان به تولید و کاشت چغندر تا واردات شکر. مجموعه این عوامل باعث شده کارخانه قند بیستون نتواند با ظرفیت کامل امر کند و به گفته مدیرعامل این واحد، وضعیت بوسیله گونه ای شده است که تولید نکردن در این واحد ضرر کمتری نسبت بوسیله تولید دارد.   اشتهار قند هست ولی… 

مدیرعامل کارخانه قند بیستون استان تو نشستی خبری گفت که این کارخانه فقط اشتهار قند را یدک می کشد، اما امروز واحد تولید قند کله آن تعطیل است و تولید ندارد. «محسن علی حسینی» افزود: خط تولید قند کله به بازسازی و ترمیم نیاز دارد و برای این اقدام ۱۵ میلیارد تومان اعتبار لازم داریم که از مسئولان استان درخواست کرده ایم درون قالب تسهیلات آن را به ما ویژه دهند.  

وی با پیش روی این که از سال گذشته تاکنون این موضوع را بارها در قالب روزنامه نگاری، مصاحبه مطبوعاتی و حضرت در جلسات بوسیله مسئولان استان اعلام کرده ایم، گفت: تاکنون نتیجه ای نگرفته ایم و امیدواریم از طریق رسانه ها به نتیجه برسیم.  علی حسینی تشریح داد که با گونه اندازی شیار تولید قند کله تو کارخانه قند بیستون بخاطر ۱۵۰ نفر دیگر اشتغال ایجاد می شود.  مدیرعامل کارخانه قند بیستون همچنین گفت: تو قیافه امان و پرداخت تسهیلات تو مدت ۳ ماه می توانیم خط تولید قند کله این کارخانه را راه اندازی و تولید را فاتحه کنیم. علی حسینی اعتراف کرد: چندی است برای وضع اندازی جزء بسته بندی تلاش می کنیم، اما به نتیجه نرسیده ایم.  

مدیرعامل کارخانه قند بیستون از مشارکت نکردن برخی مایه ها مشابه محیط زیست و… هم به شدت انتقاد کرد و داخل ادامه از آمادگی این کارخانه بخاطر تامین تشکر مورد نیاز کرمانشاه خبر قسط و گفت: اگر متولی وجود داشته باشد حجم تامین نیاز واقعی مصرف خانوارهای کرمانشاه را داریم.  وی افزود: البته این توزیع باید بوسیله شرطی باشد که به دست دلال نرسد و مصرف کننده واقعی از آن استفاده بطی ء. کارخانه را با ۷۰ میلیارد تومان وام تحویل گرفتم 

مدیرعامل کارخانه قند بیستون کرمانشاه درون ادامه از برخی مشکلات به مکان مانده از دوره های قبل در این واحد هم یاد کرد و گفت: خزنده سال ۹۷ کارخانه را با حدود ۷۰ میلیارد تومان بدهی تحویل گرفتم که ۴۵ میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات کشاورزان حیات. وی یادآور شد: اکنون همه مطالبات کشاورزان پرداخت شده و مگر بدهی مختصری به بانک کشاورزی به هیچگاه بانک دیگری بدهکار نیستیم.  علی حسینی عنوان کرد: به علاوه تقلا می کنیم از اوایل آبان ماه صیقل پول کشاورزان را به یک هفته برسانیم. این درون حالی است که تو گذشته این روند پرداخت ۶ ماه تا یک سال طول می کشید.  مدیرعامل کارخانه قند بیستون از همکاری نکردن مسئولان استان نیز گلایه کرد و گفت: مسئولان باید بخاطر کارهای کارخانه از ما پیگیرتر باشند، اما به امور این واحد بی تفاوت هستند. به دلیل افت چغندر تعداد کارگران را کاهش دادیم 

مدیرعامل کارخانه قند بیستون استان درون ادامه این مجمع خبری، تولید چغندر قند در کرمانشاه داخل سال گذشته را نزدیک بوسیله ۶۵۰ هزاره هیکل اعلام کرد و گفت: به دلایل مختلف از جمله سیل و تمایل نداشتن کشاورزان به کشت، تولید این محصول امسال بوسیله شقه کاهش یافته و این موضوع به خشکی امدن میزان تولید و فعالیت کارخانه قند بیستون همچنین تاثیر گذاشته است. علی حسینی گفت: به گفته مسئولان استان تولید چغندر بهاره امسال به نیم گویا و حتی در استان های همجوار نیز چغندری یافت نمی شود.  

وی با بیان این که داخل کل کشور استان های غربی و به خاص کرمانشاه و لرستان نگرش حقیقی تولید چغندر هستند، گفت: با کاهش تولید در این ۲ استان هیچ چغندری حتی در اطراف کرمانشاه هم پیدا نمی شود که وارد کارخانه کنیم. علی حسینی با اظهار این که سال گذشته ۲۶۰ هزار تو زراعت بهاره و ۸۸ هزاره تن درون کشاورزی پاییزه چغندر قند خریداری و با آن تشکر تولید کردیم، افزود: امسال سهمیه کارخانه قند بیستون تنها ۱۳۰ هزاره تن چغندر قند است که این کاهش میزان سهمیه، نمونه تولید را نیز کاهش می دهد.  

مدیرعامل کارخانه قند بیستون استان با اقرار این که تو هر دوره حداکثر تا ۵۰۰ نفر اشتغال زایی داریم، گفت: امسال به برهان کاهش تولید چغندر قند مجبور شدیم ۸۰ نفر از نیروها را ناچیز کنیم. علی حسینی از مسئولان امید با دستور کار ریزی دقیق و اصولی در کشاورزان برای تولید محصولات مهمی مانند چغندر قند ابداع انگیزه کنند.

وی با اشعار این که نداشتن انگیزه در میان چغندرکاران در سال گذشته موجب شد آنها بوسیله تولید گوجه فرنگی روی بیاورند، افزود: از لفظ دیگر تب تندی که تو کشت گوجه فرنگی، سیب سماوی و پیاز خلق کردن شد، کشاورزان را به سمت تولید این محصولات برد و دیگر ناچیز سراغ زراعت چغندر می روند. محاکمه های وزارت جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد برای تعیین بها خرید تضمینی چغندر قند باعث شد که کشاورزان در سال زراعی گذشته به جای کشاورزی این دشت اقدام بوسیله کشت گوجه فرنگی و سایر صیفی ها کنند که این فرمان علت شد تا داخل سال سیال با نزول چغندر قند و تولید بیش از اندازه گوجه فرنگی روبه رو باشیم.  

مدیرعامل کارخانه قند بیستون عنوان کرد: در برخی موارد هم کشاورزان چغندر خود را بوسیله ما نمی دهند و به تامل بی اعتمادی که از حوالی های قبل ساختن شده حاضرند آن را به دورترین کارخانه های قند کشور تا اینکه در طبس بدهند، اما به ما نفروشند. وی دنباله عدالت: این در حالی است که ما نزدیک به ۴ هزار قرارداد با کشاورزان داریم، اما بوسیله آن پایبند نیستند و حتی نزدیک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان حزن بابت برز و… از این کشاورزان طلب داریم.   واردات سپاس بوسیله زیان تولیدکنندگان

مدیرعامل کارخانه قند بیستون تاکید کرد: از یک روشنایی با کاهش تولید چغندر مواجهیم و از سوی دیگر واردات سپاس به داخل ملک مزید بر مشکلات ما شده است. علی حسینی از واردات یک میلیون تنه شکر بی تجربه از هند خلال نصف نخست امسال معارفه داد و گفت: تو حالی در شقه ابتدا امسال یک میلیون تن سپاسگزاری واقف کشور شده که کل نیاز سالانه سرزمین ایران به شکر بین ۱/۸ تا ۲ میلیون تن است. از سوی دیگر اگر شقه یارانه واردات شکر با ارز ۴۲۰۰ تومان به تولید این دشت ویژه می یافت بخاطر کنترل نرخ نیازی به واردات بیش از یک میلیون عضو شکر نداشته ایم.  او به طلب حدود ۱۳ میلیارد تومانی کارخانه قند بیستون از قضا و قدر به عنوان یارانه رمز کرد و گفت: مسئولان ۳ سال است از صیقل این طلب شانه خالی می کنند، ولی پول شکر وارداتی را نقد می پردازند.

علی حسینی افزود: وقتی پیگیر طلب خود هستیم بوسیله ما اعلام می کنند از بانک خواه جای دیگری بدهی بگیریم یا جایی بدهی خلق کردن کنیم که بتوانیم مطالباتی را که از دولت داریم با بدهی ایجاد شده تهاتر کنیم. این پیشنهاد اصلا جالب نیست.  مدیرعامل کارخانه قند بیستون دنباله داد: این در حالی است که کمک فاتحه رئیس جمهوری دستور صریح داده صیقل مطالبات استان های سیل زده درون اولویت باشد. وی از نفقه های سربار و اضافه این کارخانه حزن یاد کرد و ادامه داد: نایلون ۵۰۰ تومانی که برای شکر می خریدیم بوسیله ۳۵۰۰ تومان رسیده و هزینه ریکاوری کارخانه همچنین از ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بوسیله حدود ۴ میلیارد تومان اضافه یافته است.  

مدیرعامل کارخانه قند بیستون گفت: اگر به اداره گاز یا عوارض بی آرامی بدهی داشته باشیم گازمان را وزن می کنند و حساب هایمان را نیز بوسیله دلیل بدهی مالیاتی می بندند. علی حسینی نشانی کرد: به برهان همه این مشکلات مجبور شدیم حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر از نیروهای کارخانه را تعدیل کنیم.   وی تصریح کرد: این درون حالی است که در زمان بلندی خرید چغندر بهاره گاهی ۴۷۰ تا ۴۸۰ نفر نیرو در کارخانه قند بیستون مشغول به کار بودند. کتاب ای  از کارخانه   

کارخانه قند بیستون در سال ۱۳۴۰ توسط متخصصان آلمانی ساخته شده و اکثر اسباب تک استفاده برای صنعتی قندسازی و سامان آلات و مایه های کارخانه متعلق بوسیله همکاری سالز گیتر آلمان است. تاریخچه مونتاژ و اولین بهره برداری کارخانه قند بیستون سال ۱۳۴۲ است که حجم معروف مقدماتی آن هزار پیکر چغندر درون شبانه روز بوده و ظرفیت اسمی کنونی آن ۲ هزار هیکل چغندر داخل شبانه روز که زیبنده توسعه به بیش از ۳ هزار تن در شبانه روز است. همچنین از مجموع اراضی زراعت استان، سالانه حدود ۱۱ هزار هکتار بوسیله زراعت چغندر قند اختصاص داده می شود که تو این سطح، حدود ۹۰ هزاره تن محصول برداشت می شود. تو استان کرمانشاه ۲ کارخانه قند بیستون و اسلام آباد باختر فعال است. براساس اعلام مسئولان استان، مجوز ساخت ۲ کارخانه قند جدید درون کنگاور و عریضی نیز صادر شده است.  

آینده سر مدار برای مخاطبین طفل و نوجوان تو سینما

فرهنگ پذیری عبارت است از :سیلان انتقال اندیشهها، هنجارها، باورها، معیارها و نمونههای رفتاری موجود در جامعه، رسانه، خانواده، نهاد تعلیم و هدایت و …

در این میان کودکان و نوجوانان به گونه ای گسترده مادون تاثیرات رسانه ای از یکسره سینما هستند.

همواره این پرسیدن مطرح است که : سینما ادب سازی می کند یا خود بر اندوهناک از اتیکت است در پاسخ باید گفت هر دو مورد امکان پذیراست. سینما هنری است تعاملی. سینما همچون ساختاری مکمل در خود و با کمک فرهنگ دیداری، واقعیت را در حافظه کودک و نوجوان مجسم سازی کرده و او را به این عالم به خشکی امدن گرفته از اصلی و لبالب از واقعیت وارد میکند.

اگر مخاطب کودک و نوجوان نتواتد محتوا را قائم درک کند، امکان ندارد از آن لذت ببرد. اقتدار بیننده در درک محتوایی فیلم متجاوز مهم است. سینما معلومات میدهد و قصه می گوید اما کسی که از آن نصیب میبرد، کاملا تحدید بوسیله بی نظیر است هر کودک از فیلم تاثیرات مختلفی می گیرد. اما به هر حال تصاویری که قصه و درام در سینما می سازد، تاثیرات ویژه و ویژه روی فردیت او (بچه) دارد.

تفاوت تصویب یک اتفاق برای بچه به اندوختههای آن طفل و پایه های احساسی که از اجتماع و ادب جامعه خودش تعلیم دیده نیز بستگی دارد. و همین عمده اغلب روشن می درنگ کودکان چه جیزهایی را دوست دارند خواه با دقت به آن نگاه می کنند.

به هر حال کودک بوسیله دنبال داستانی می گردد که آن را درک کند و احساس خوب تر و شادتر به او بدهد. خردسال هر چه بزرگتر می شود خاطر پیجیده تری نسبت به سینما پیدا می بطی ء.

تعدادی است در دایره سینمایی کشور، هیات درجه بندی اهل سنت فیلم تشکیل شده است. تشکیل این شورا توجه به اعتبار لمحه و احترام به مخاطبینی است که در بالا از آنها یاد کردیم. مخاطبینی که هنوز تفکراتشان نسبت به سینما؛ سهل خیس از بزرگترهاست و تاثیرات یمین تری می گیرند که جزیی مهم از اتیکت آنان در آینده خواهد شد. داخل این شورا به برهان تعداد و تنوع تخصص اعضا استقلال رای داوران نمودار است که قطعا آینده قانون مدارتری بخاطر مخاطبین خردسال و نوجوان داخل سینما خواهد داشت.

*تهیه کننده مبصر تلویزیون و پیکر هیات درجه بندی سنی فیلم دایره سینمایی