دریای مازندران تو تعطیلات عیدفطر توفانی است

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایرنا، هواشناسی مازندران برای تبعات این تغییرات رود سطح هشدار نارنجی اعلام کرد که بوسیله معنای خسران جنین بودن داخل صورت بی توجهی است. تو این اطلاعیه هشدارآمیز مداومت شده است که احتمال خسران به سازه های موقت و سست بنیان، تاسیسات و داربست ها، شکستن انشعاب درختان وجود دارد.

هواشناسی مازندران از شهروندان استان خواسته است تا نسبت به تقویت سازه های بلافاصله و دابست ها و در دیدن اخذ سایر مال اندیشی های پیشگیرانه از عموم عدم ترفیع به ارتفاعات اقدام کنند.

استان مازندران دیروز جمعه گرم ترین روز سال ۹۹ را تجربه کرد که دمای هوا در برخی مناطق به خصوص مناطق شرقی و مرکزی استان تا حدود ۴۰ درجه سانتی گراد رسید. 

البته موافق معیارها و استاندارهای جهانی هواشناسی این دمای تو دامن سایه قطع گیری می شود و دمای واقعی خواه به عبارتی حرارت احساس شده زیر آفتاب حدود ۶ درجه گرم تر است. 

با این حال گرمای شوکه کننده دیروز افزودن ۳۰ درصدی مصرف کارمایه برق را داخل مازندران نما زد که شریک توزیع برق این میزان اضافه را مربوط به کاربرد آدم از سامانه های سرمایشی و کولرها نشانی کرد.  کاهش ۱۰ تا ۱۵ درجه ای دمای هوا

دستیار توسعه و پیش دماغ اداره بی مو هواشناسی مازندران روز شنبه گفت: سامانه گرمی که روز گذشته مازندران را در برگرفت بخاطر امروز همچنین در بکلی استان تداوم خواهد داشت. 

احمد اسدی با اظهار اینکه انسان مازندران امروز همچنین دمای حدود ۳۹ درجه سانتیگرادی را امتحان می کنند، افزود: گرما در مناطق کوهستانی به عنوان قلمرو های خنک استان نیز احساس خواهد شد.

وی گفت: از بعد از ظهر امروز مازندران میزبان طوفان اکید خواهد بود که ممکن است در فدایی ساعات از سرحد سرعت ۴۰ کیلومتر به خشکی امدن زمانه نیز عبور کند و همراه با اهتزاز شدن نسبتا شدید گرد و قبر باشد. 

کمک توسعه و پیش دماغ سازمان بی مو هواشناسی مازندران ادامه داد: از روز یکشنبه با ورود سامانه کم فشار از جانب غرب به استان ابرناکی عرش و بارش های رگباری و همچنین کاهش برملا حرارت پیش بینی می شود. 

اسدی با اشعار اینکه کاهش دما به طور معمول بین حدود ۱۲ منصب پیش دماغ می شود، افزود: تو برخی مناطق استان مقدور است دمای هوا تا ۱۵ درجه کاهش یابد. 

بوسیله گفته او، این سامانه بارشی تا اواخر روز دوشنبه مهمان مردم مازندران است و شرایط جوی برای روز دوشنبه همچنین مدلل و همراه با شرایط خنکی و باران است.  امواج چهار متری مهمان سواحل مازندران

معاون توسعه و پیش بینی راه اندازی کل هواشناسی مازندران همچنین بوسیله شرایط جوی دریای خزر بخاطر روزهای آینده رمز کرد و گفت: از روز یکشنبه دریای خزر پرموج و توفانی پیش بینی می شود. 

اسدی با بیان اینکه خزر تو روزهای آینده برای تمامی فعالیت های دریایی نامساعد است، افزود: فراز امواج دریای خزر داخل روزهای آینده بوسیله حدود چهار متر خواهد رسید و شرایط توفانی را نما می زند. 

وی با اشاره به درگاه فراخ مسافران در سواحل دریای مازندران از مردم خواست با توجه به شرایط توفانی یبوست بوسیله هیچگاه وجه بااطلاع آب نشوند. 

دستیار هواشناسی مازندران شرایط دریای خزر بخاطر روزهای آینده را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت: با توجه به جریانات زیرآبی خزر اصلا نباید وارد آب شد. 

وضعیت جوی حال حاضر مازندران بی پیرایه و آفتابی است ایستگاه های هواشناسی قراخیل با ۳۶ درجه و محصول ناز سیال با ۳۵ منصب سانتیگرد گرم ترین مناطق استان هستند. 

نیز دمای هوا در مناطق کوهستانی استان همچنین گرم احساس می شود و پل سفید با ۳۲ درجه و کیاسر با ۳۰ منصب گرم ترین های ییلاقات مازندران هستند.