طلایی: حجر دیپلماتیک قالیباف آنقدر کم است که بوسیله نمایندگان مسکوک بدهد؟ | خبری از لابی های قالیباف ندارم اما … | فدایی سهم می خواهند

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خبرآنلاین، «چه کسی رئیس می شود؟» دیگر تا آغاز کار مجلس یازدهم زمان زیادی نمانده است و این سوالی است که در این روزها میان سیاسیون مطرح می شود؛ سوالی که دوباره آتش اختلافات را به اردوگاه اصولگرایان آورده است و هر کدام از طیف های اصولگرایی در تکاپو است تا دیگری به پشت بزند و خود کنار کرسی ریاست بنشیند. بازار لابی ها و جلسات ائتلافی هم حسابی داغ است. از آنجا که قالیباف از ابتدایی که پا به میدان رقابت انتخابات گذاشت عزم زوجیت داشت مهیا تراشیدن به هیچگاه نشانی سودای بزرگواری را از عادت خارج کند و از سوی دیگر رقبایش از میرسلیم خمود تا نیکزاد و حاجی بابایی با جلسات مکرر و لابی ها در حال پیشی اخذ هستند.

مرتضی زرین تن شورای شهر چهارم و از فعالان سیاسی اصولگرا و نزدیک به محمدباقر قالیباف احتمال رایزنی ها و دادن تسهیم بیشتر به دیگران ۴۸ ساعت قبل از انتخابات را غیرممکن نمی داند. او با انتقاد از پایداری ها و وزرای اقبال نهم و دهم این رفتارها را سهم خواهی دانست.

وقتی مصاحبت از تعهد برای شرکت نکردن قالیباف در انتخابات اربابی جمهوری مطرح شد طلایی گفت این شرط را باید سایرین هم بدهند. آنچه در امتداد می خوانید مشروح این مصاحبه است: آقای طلایی! روزهای فاتحه پس ازآن از انتخابات گپ بر ضابطه سازش بخاطر ریاست قالیباف بر مجلس یازدهم بود اما الان ایستادگی ها با وزای طالع نهم و دهم ائتلاف می کنند و میرسلیم هم به آنها مستمر است و میزان رای اولیه آقای قالیباف ریزش داشته است. تجرید شما از روند اتفاقات روزهای اخیر چیست؟

به استنباط غلام فضای مجلس، فضای گفتگو و لابی کردن و اطلاعات است و الان هم بوسیله طور غریزی این اتفاقات رقم می خورد. ما نمی توانیم بگوییم چرا این اتفاقات می افتد یا چرا این گفتگوها انجام می شود چون به دیدن غلام اینها موضوعیت ندارد و موضوع مهم این است که واقعا انتظاراتی که ما از مجلس داریم چگونه برآورده می شود. نکته حائز ابهت بخاطر من این است که آیا با اشتباهاتی که ما در حال حاضر تماشایی آن هستیم،از جبری که نیروهای انقلاب و اصولگرا می برند و آمده اند بخاطر اینکه مشکلات کشور را حل کنند، آیا با این طور جنس رفتارها و گفتارهایی که ما در این ایام از آنها می بینیم می توانند به تعهدات و انتظاراتی که از آنها می رود قرص بمانند؟ به دیدن من پاسخ خیر است.

مثل عهد انتخابات بوسیله دنبال سهم خواهی هستند

نگرانی از اینجا شروع می شود که متاسفانه  دوستان ما همان رفتاری را می کنند که در فضای انتخابات غم انجام دادند  و آن بی آرامی فضای تسهیم خواهی است. از نیروهای انقلاب انتظار فضای سهم خواهی نیست و این محیط با اصول و اعتقادات ما منافات دارد. قرار ما این بوده است که بوسیله نشانی یک فطرت معزز سالاری عمل کنیم و گران کردن گزینی کنیم و این طرز ها با اینها مغایرت دارد. بنابراین اصل حرمت بنده بیشتر بازرس بوسیله این مطلب است که ای کاش این دوستان ما این طریق ها را مرتکب نشوند و رفتار نکنند وگرنه اینکه کنفرانس می گذارند و گپ می کنند کار خوبی است ولی واقعا اینکه چه مدیریتی حاجت امروز کانون است را با نگاه سهم خواهی هرگز نمی استعداد بدست آورد.

اگر ما به پشت تسهیم در مجلس باشیم دیگر نمی توانیم بگوییم ما به پشت برتر گزینی و حل مشکلات مردم هستیم؛ باید بگوییم ما آمده ایم تا در اینجا بوسیله غلبه برسیم و الان هم در مقابل قدرت بوسیله ظهر چانه زنی بخاطر بردن سهم بیشتر هستیم. این موضوعی است که الان نیروهای انقلابی و ارزشی و نیروهایی که بوسیله این مجلس دل ودیعه اند به شدت از این مسائلی که می شنوند نگران هستند، یعنی این مذاکره هایی که ما این روزها در فضای عمومی اجتماع می شنویم (این اختلافات و این بگو مگوها و مشاجره ها و این منازعات) مغایر با تمام اصولی است که ما مدعی آن هستیم و من خیال می کنم اگر سیلان اصولگرا و انقلابی  به این نکته توجه نکند با توجه بوسیله اینکه ما درون پیش رویمان انتخابات اربابی جمهوری و شوراها را داریم، یک ضربه ثقل به پیکر آبرو و حیثیت و رله این روند هوشیار می بطی ء و باید بوسیله این نکته بسیار توجه کرد. یعنی هم به جهت اعتقادی و تیمار بوسیله موجب اخلاقی و هم به انگیزه نگاه تشکیلاتی یک نتیجه و یک راهبرد  را پیش روی آدم قرار می دهد و آن غم این است که به فکر مردم و عمل به تعهدات آن و دور بودن از آنچیزی که ما را مشابه دیگران قرار می دهد تقلا کنید که درون کنار حزن بنشینید و ببینید که چه اقدام و سر ای به نفع مردم و به نفع کشور و انقلاب است و چه کسی می تواند درون این مقطع کشور را بوسیله سهم خودش در حلقه مدیریت بطی ء.

تسهیم دادن ۴۸ ساعت قبل از انتخابات مغلوط بود آقای طلایی شما بحث سهم خواهی را مطرح کردید، این اتفاقی که در انتخابات برای سر لیست افتاد و ۴۸ شایسته کردن قبل از انتخابات مجبور به دگرگونی لیست شدند و سهم بیشتری به  بعضی از طیف های اصولگرا غلام جمله پایداری ها دادند، آیا این احتمال وجود دارد که این قضیه درباره انتخابات هیئت رئیسه هم موافقت بیفتد؟ یعنی نزدیک به انتخابات هیئت رئیسه، آقای قالیباف مجبور شود سهم بیشتری به بقیه دهد.

غلام درون متن نیستم تا بتوانم قضاوت کنم. غلام داخل کلیت موضوع قرار دارم و نگاه غلام به نشانی یک نیروی جبهه نهضت است. ما منتقد آن اتفاقی که افتاد بودیم یعنی همان اتفاقی که ۴۸ ساعت الباقی به انتخابات رخ داد را من و سایر بچه های قیام قبول نداشتیم بجهت این کار مغایر با شایسته گزینی و شایسته سالاری است. اگر ما مدعی هستیم که بخواهیم روش امام و رهبری را برویم واگر بوسیله سایر ادعاهایی که می کنیم پایبند هستیم، هر حرکت و رفتاری که مغایر با آن باشد محکوم است و آن اتفاقاتی که در ۴۸ ساعت پایانی انتخابات رخ عدالت یکی از مصادیق رفتارهایی بود که مغایر با این چهارچوب های ارزشی ما است، اگر این اتفاق برای انتخابات هیئت رئیسه هم بیفتد همان کاری است که نباید بشود. ما باید ببینیم که چه چیزی بوسیله صرفه انقلاب است و قیام به چه چیزی احتیاج دارد، مردم چه انتظاری از نهضت و جبهه های تنش دارند، ما باید بوسیله آن توجه کنیم و به آن جامه انجام بپوشانیم.

قالیباف نیکوترین گزینه بخاطر بزرگواری باشگاه در وضعیت فعلی است با توجه به کامل این حرفها تجرید شما این است که ممکن است این پیوستگی بیفتد و به این اتحاد برسد خواه سهم خواهی دیگر معنایی ندارد و گزینه روی میز نیست؟

همانطور که عرض کردم من تو متن نیستم اما وقتی ما این فضاها را می بینیم ممکن است هر اتفاقی بیفتد و چیزی قابل پیش بینی نیست. در فضای کلی مناظره بر قاعده این بود که بین چهره هایی که به مجلس رفته اند(ما سرود بی ادبی به هیچ عزیزی را نداریم و همه آنها شایسته و خوب هستند)، کدام گزینه امروز می تواند با توجه بوسیله شرایط موجود برای کشور مفید باشد، جمع بندی نیروهای انقلابی این بود که بین همه آنها آقای قالیباف از همه نزدیک تر است  و ایشان بهتر از همه می تواند در این مقطع عمل کند، چون به عنوان یک چهره جهانی شناخته شده است و ارتباطات جهانی دارد و سوابق فرمان اجرایی دارد.

برخلاف کسانی که می گویند کسانی که حکم اجرایی کرده اند نمی توانند رئیس محفل یا پلیس موفقی شوند، اتفاقا من این توقع را رگه می کنم و معتقد هستم کسانی که کار اجرایی کرده اند و انقراض و رشد و نیازهای جامعه را می شناسند بهتر می توانند راهکار ارائه دهند نسبت به کسانی که صرفا داخل تک مسائل سیاسی حرف زده اند. فضای سیاسی فضای حرف زدن است ولی مدیریت عملیاتی انقلابی کارآمد می تواند تو حوزه مدیریت مجلس هم تعیین کنند و اثربخش باشد، لذا این عوامل داخل کنار حزن می تواند این دقت را به آدم بدهد که همگی خوب هستند اما بخاطر مدیریت جماعت باید کسی باشد که از همگی آنها کارآمدتر و مؤثرتر باشد و نتیجه مورد انتظار را نیرهای انقلاب می تواند تحقق بخشند. این چیزی است که بسی از نیروهای برنگ خون و روند های انقلابی اظهار می کنند و معتقد هستند نباید این فرصت را برای مواضع سیاسی و داخلی خودمان و چالش های داخلی و تضاد دلخواه هایی که در درون جبهه نیروهای انقلابی وجود دارد، از ناحیه و نهضت و مردم بگیریم و فرصت سوزی کنیم.

پلیس ای که از بیرون برای او تصمیم گیری شود صلاحیت نمایندگی ندارد آقای طلایی، آن اوایل بعد از انتخابات مدل آرای آقای قالیباف بی نهایت بالاتر حیات ولی بعد با اتفاقاتی که افتاد و لابی هایی که عارض گرفت این موضوع را تغییر داد و حتی یکی از وزرای دولت آقای احمدی نژاد می گفت که اگر تحرکات ما نبود، همان ۲ ماه پیش تکلیف ریاست مشخص شده حیات و الان غم با جلساتی که آقای محصولی تدارک می بیند، آن تحرکات مقداری بیشتر شده است.خیال می کنید این لابی نتیجه اش شکست قالیباف باشد؟

به نظر غلام صنوبر حلقه و تراز نماینده کمیسیون این نیست که از خارج برای آن غرض گیری و آن را اداره کنند. اینکه عده ای طرفدار آقای احمدی نژاد هستند که اشکالی ندارد و عده ای هم طرفدار شخص دیگری هستند که آن هم اشکالی ندارد و اینها ایراد نیست، ایراد در موضوعات حقیقی است که باید به آن توجه کرد و ایراد اصلی این است که مستقر است که پاسبان هایی رای آورده اند و وارد جماعت شده اند اما امروز شما مکلف هستید پهلو زمینه جایگاهی که درون محفل دارید ادا کنید نه در جایگاه نمایندگی فلان حزب یا فلان گروه و جریان سیاسی! شما امروز نماینده منتخب ملت هستید و داخل مجلس مهمترین تکلیف شما توجه به پناه ملی، منافع ملی و مصالح ملی است. نماینده ای که هنوز پا به جماعت نگذاشته است و از بیرون او را کنترل و برای او تصمیم گیری می کنند، پس او صلاحیت نماینده بودن را ندارد.

خبری از لابی های قالیباف ندارم اما لابی امری ساری و ساری در جماعت است یکسری از انتقادهایی که داخل مورد آقای قالیباف مطرح می شود در مورد جلساتی است که با منتخب ها می گذارد و بعضی ها می گویند افطاری های مجلل و لابی های شهر به ایالت و سفرهای استانی  را انجام میدهد، آقای قالیباف چقدر دانا این عرصه شده است؟

غلام خبر دقیقی ندارم ولی چنانچه به نکته بدوی شرف من توجه کنید بوسیله نوعی پاسخ این سخن شما را عزت کرده ام. لابی کردن با نماینده ها یک امر ساری و جاری درون مجلس است و این هیچ ایرادی ندارد، مثلا من می گویم غلام این قابلیت ها و این طرح و ایده و پیشنهاد را دارم و آنها را نمایش می دهم و این حکم هیچ منعی ندارد، منع و سهو و بزه آنجا است که ما برای پیوستن بوسیله خواسته هایمان از چهارچوب اصولمان عبور کنیم ولی اینکه کسی گفتگو کند و جلسه بگذارد ایرادی ندارد همانطور که این اتفاق قبلا هم رخ داده است.

الان اندوه حق نماینده است که خود را ارائه درنگ و واقف مصاحبت شود و ما نباید این را منع کنیم. ما باید اقدام و نظری را منع کنیم که مغایر با ارج های ما است (مثل زمانی که بگوییم مثلا درون به من رای بده و من بوسیله در این را می دهم واگر رای ندهی فلان کار را با تو می کنم، یعنی بده باغبان یا تهدیدی رخساره گیرد که این مفرط بد است). یعنی فکر می کنید طیف موافق این کار را ایفا می دهد؟ یعنی ضیق و تهدیدی بخاطر نماینده ها وجود دارد؟

مگر شما نمی گویید که از بیرون دارند نشست هایی می گذارند با آنها مصاحبت هایی می کنند؟ پلیس حلقه درون خود مجلس با نماینده هایی که رای آورده است باید مناظره کند و این برای یک پلیس خوب نیست که بگویند فلان پلیس دارد از بیرون مدیریت می شود.

تضمین می دهم قالیباف هرگز سکه به منتخبین مجلس یازدهم نداده است حتی گفته می شود که آقای قالیباف درون جلسات خود سکه هم به چندی از منتخب ها می دهد.

اینها از آن طریق های بد اخلاقی است که وجود دارد و ما به آن متوسل می شویم تا طرفمان را بدنام کنیم و من تضمینی بوسیله شما می گویم که هرگز چنین چیزهایی پیوستگی نیفتاده است بجهت من آقای قالیباف را می شناسم، پس اینها اتهامات و جوسازی هایی است که دشت آقای قالیباف صورت می گیرد تا با این فضاسازی ها ایشان را از میدان به در کنند.  آیا واقعا به نظر شما سنگ و پندار دیپلماتیک آقای قالیباف انقدر کمینه است که همچین کاری را انجام دهد؟ او هرگز چنین موثر را نکرده است و نخواهد کرد.  آقای طلایی به نظرتان چقدر مقدور است شورای اتفاق متوجه میدان شود و بتواند این اختلافات را محلول و فصل کند؟

من معتقد هستم که همه بزرگان و دلسوزان ناحیه باید مجاهدت کنند تا آن چیزی که به نفع مردم و نظام و مصالح کشور است اجرا شود، این می تواند شورای اتحاد باشد خواه بیرون از اتفاق. مثلا من  عضو هیچ جایی نیستم و هیچگاه مسؤلیتی تیمار ندارم ولی دارم دیدگاه های خودم را خدمت شما عزت می کنم چون دغدغه من انقلاب و آدم است وگرنه من در هیچ مجمع ای حضور نداشتم و اصلا به هیچ جلسه ای غصه دعوت نشده ام اما دارم امتیاز خودم را به شما قدر می کنم که این چنین است. بنابراین هر شخصی که دلسوز انقلاب و کشور و مردم است باید تلاش کند که کسانی که وارد کمیسیون شده اند را بهم نزدیک کند و بنشینند و درون مورد مصالح نهضت و منافع کشور و پیرو تصمیم گیری کنند، این یک فقره نه و فقره معروفی است که ادا می دهند.

این مطلب را با صراحت و صراحت به همه منتخبان ساختمان ملت که از جبهه نیروهای انقلاب هستند عرض کنم که ما به عنوان شهروندانی که خودمان را بوسیله شما منتسب می دانیم و شماها را دوست داریم، از شماها کام داریم مواظب باشید با رفتن بوسیله حاشیه ها از متن دور نشوید و اینکه چه کسی در هیئت رئیسه باشد بخاطر ما متن نیست و متن برای ما این است که شما بوسیله مجلس بروید و گره از مشکلات ما باز کنید، متن برای ما این است که شما ریل گذاری های دست خط قضا و قدر را به سمت حل مشکلات مردم پیش ببرید. برای ما متن است که یک محفل انقلابی و ولایی به نمایش بگذارید. اینکه چه کسی هیئت رئیسه باشد یا تو چه کمیسونی باشد برای ما نیروها انقلاب جزء حاشیه ها است. مثلا اینکه شما رئیس مجتمع باشید به شما یک امتیاز نمی دهند، من و شما با حزن برابر هستیم و آن چیزی که ارزش غلام و شما را درون پیشگاه عدل الهی و در پیشگاه خداوند متعال بالا یا پایین می برد، اراده ما و ارتکاب ما است. بهشت را بوسیله عنوان های رئیس باشگاه یا رئیس جمهور و فلان و فلان نمی دهند بلکه بهشت را به نیت پاک و نوکری صادقانه و نیت خیرخواهانه و پایداری به خشکی امدن ارج ها می دهند. این آزمون بزرگی است که امروز داخل پیش روی نیروهای جبهه انقلاب در جماعت شورای اسلامی است که مدال دهند می توانند با ایستادگی روی اصول، مشکلات سرزمین را محلول کنند.

انتخابات بزرگواری جمهوری بهانه ای است که قالیباف را از بازار بوسیله درون کنند بحثی که مطرح می کردند و الان بی آرامی گپ آن است مباحثه تعهد است یعنی کسی که راحتی است بوسیله عنوان رئیس مجلس انتخاب شود باید قول دهد که بخاطر انتخابات اربابی جمهوری باهم اتحاد کردن نکند. این موضوع برای آقای قالیباف بیشتر مطرح می شود، آیا قرار است…

آیا آقای قالیباف گفته است که می خواهد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند؟ یا آیا در ذهن دیگران نبوده است که داخل انتخابات ریاست جمهوری باشند یا قبلا داخل انتخابات نبوده اند؟ دوستانی هستند که الان داخل مجلس گزینش شده اند که قبلا تیمار درون مظان انتخابات زوجیت جمهوری بوده اند. اما من می گویم که مجلس۴ سال متعهد به رای مردم است و باید برای ۴ سال در باشگاه خدمت کند  و فرض غلام این است که این هم یکی دیگر از بهانه هایی است که مطرح می کنند تا آقای قالیباف را از راسته به درون کنند. یعنی اگر بنا باشد تعهدی گرفته شود آقای قالیباف فراهم بوسیله اعطا کردن آن تعهد هستند؟

این را باید از خود ایشان بپرسید. دست افزار غلام این است که کسی که وارد مجلس شده است باید برای ۴ سال پای رای مردم بماند اما اگر شرایط کشور و مصالح سرزمین اقتضا می کند که آن پاسبان فقره دیگری کند، ما الان نمی توانیم برای او تصمیم گیری کنیم. به نظر من این اندرز را به همه افراد و آقای قالبیباف داشته باشیم که شمایی که الان داخل تهران نماینده آدم داخل محفل شورای اسلامی شده اید، با توجه بوسیله روحیاتی که ما از شما سراغ داریم امیدوار هستیم که انشالله بتوانید امسال داخل سنگر مجلس کما فی السابق کارآمدی هایتان را بوسیله انسان نشان دهید و پاسخ این اتهامات و فضاسازی هایی که نابجا برایتان متین می کنند را با عمل خودتان بدهید.