معامله و فروش کد بورسی غیر قانونی اطلاع دادن شد

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از تسنیم، علی بهشتی گفت: سهامداران آگاه باشند زمانی که ابتیاع و معامله سهام رخ می گیرد اسکناس آن بوسیله حساب دارنده کد بورسی واریز می شود و شرایط دیگری برای اینکه وجه یمین به احصائیه افراد دیگری واریز شود حیات ندارد.

وی درباره بیع و خرید و خواه واگذاری کد بورسی بوسیله سایر افراد گفت: در برخی مواقع ممکن است زمانی که کد بورسی خود را به شخص دیگری می دهید از این کد سوء استفاده شود و درون میدان با مشت موثر مقدار اختلال ابداع کند و این فقره بخاطر دارنده کد دردسرساز می شود.

وی ادامه قسط: افرادی که فکر می کنند از کد بورسی آن ها سوء استعمال می شود می توانند با رجوع به مراکز ذی صلاح رفتار به شکایت کنند.

بهشتی بیان کرد: افراد سپس از ثبت اشتهار تو سامانه سجام و احراز هویت می توانند اقدام به خرید و معامله سهام کنند، همچنین افراد زیر ۱۸ سال هم می توانند با قیم خویشتن برای دریافت و احراز هویت رفتار و کد بورسی دریافت کنند.

وی افزود: انسان با آگاهی و دانش کافی متوجه بازار سرمایه شوند و اگر دانش کافی ندارند از طریق مجری ها تسهیم خریداری کنند. تازه واردهای بورس بخوانند؛ هشدار پلیس امنیت