تصاویر | صعود متفاوت کوهنوردان در آشپزخانه!

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، ویروس کرونا باعث شد درون سراسر جهان مسابقات و فعالیت های ورزشی باطل و به زمان دیگری موکول شود. ورزش کوهنوردی بی قراری از این سر مستثنی نبود. با توجه به بسته شدن کمیسیون های ورزشی، کوهنوردان برای حفظ کردن آمادگی جسمی خود مجبور شدند که در فضای بناء به مانور بپردازند. عهد کرونا برای کوهنوردان بسیار رقیق است بجهت آنها بیشتر فعالیت خویشتن را داخل طبیعت گذرانده اند و حالا مجبور هستند برای جلوگیری از شیوع تند این ویروس تو خانه بمانند و به فعالیت بپردازند.

اکثر کوهنوردان فعالیت های خویشتن را ول نکرده اند. آنها معتقدند که اگر ذهن خود را آماده کنند می توانند از هر چیزی صعود کنند. این صعود و محک موجب خواهد شد که قوت انگشتانشان تضعیف نشود.

شخصی که داخل عکس زیر مشاهده می کنید فعالیت های ورزشی خود را در ساختمانی پیگیری می کند. او می گوید که بخاطر حفظ روحیه خویشتن تصمیم گرفته که ترفیع را از آشپزخانه آغاز کند! او بیان می کند که مسیر پیشرفت بسیار پیچیده است.

همچنین چالشی در فضای مجازی برای کوهنوردان رویه محذوف که از آنها خواسته شده تا از کابینت، مبلمان و یا سایر اسباب خانگی خویشتن ترفیع کرده و در فضای مجازی منتشر کنند. حتی بسیاری برای عکس منتخب اجر در نظر گرفته اند.