مدارس غیر استاندارد؛ ورزش با جان معرفت آموزان ریگانی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، گرچه هنگام چهار دهه گذشته از عمر قیام اسلامی اقدامات منت از سوی بخش دولتی و غیردولتی بخصوص خیرین در حوزه مدرسه سازی داخل مناطق دور افتاده استان کرمان ایفا شده اما حجم محرومیت ها بوسیله اندازه ای بوده که هنوز برای رسیدن بوسیله نقطه مطلوب در شاخص های زیرساختی مختلف از جمله فضای آموزشی میزان و مقاوم در برابر بلایای طبیعی از سیل گرفته تا زلزله و ریزگرد فاصله ها زیاد است.  

شهرستان کویری و گرمسیری داخل شرق استان کرمان که چندسالی است سپس از خوزستان بوسیله محاسبه ظرفیت بالای ریزگردها به دومین مجلس ریزگردها تغییر شده می طلبد که متولیان حکم حداقل برای سلامت معرفت آموزان که شده توجه موکد تری نسبت بوسیله تامین فضای آموزشی استاندارد و پایدار از هر حیث این خال محروم کشورمان داشته باشند.

به گفته فرماندار ریگان در حال حاضر علاوه پیاده شدن اینکه ریزگردها بلای سلامتی آحاد مردم این شهرستان به خصوص نونهالان شده، بسیار از هزاران دانش آموز داخل مدارس غیر استاندارد و خشتی و گلی در مقابل کمترین زلزله و خواه سیل اساس کن جانشان تو معرض ترساندن فراغت دارد.

امین باقری افزود: هر چند تاکنون خیرین و نوسازی مدارس ۳۱ واحد آموزشی را در این شهرستان ساخته و تحویل آموزش و تحصیل داده اند و تعدادی طرح آموزشی دیگر تو مشت اجراست ولی این اقدامات داخل موافق محرومیت مضاعف زیرساختی منطقه ناچیز است.

باقری با اشاره بوسیله محرومیت شهرستان عاشق تاسیس واحدهای آموزشی مقاوم توسط خیرین تو این شهرستان شد.

فرماندار ریگان افزودن کرد: با توجه به مهاجرت پذیری در شهرستان ریگان رشد جمعیتی دانش آموزان درون مدارس این شهرستان نیز تکثیر یافته است.

باقری اشعار داشت: دانش آموزان امسال در شهرستان از ۱۴هزار نفر بوسیله ۱۶هزار نفر افزایش یافته است.

ریگان بوسیله نشانی یکی از قطب های نخیلات استان کرمان درون ۲۸۵ کیلومتری شرق این استان قرار گرفته است.