کنفرانس خبری پرسپولیس برگزار نشد

بوسیله گزارش روزنامه نگار همشهری آنلاین،با توجه به محرومیت  انضباطی یک جلسه ای وینست کالدرون سرمربی پرسپولیس  حق پیشگاه داخل این کنفرانس را نداشت و مسئولان پرسپولیس همچنین تشخیص دادند بی نظیر دیگری از کادر فنی درون این جلسه حضور نمایان نکند.