وعده دوباره وزیر صنعت بخاطر کاهش ارزش خودرو | خودرو مفت پر حرارت می شود

فارس نوشت: رضا رحمانی در پاسخ به این پرسش که برگزاری میز تخصصی تعمیق ساخت تو در صنعتی خودرو و تویی سازی قطعات چه اثر ملموسی بخاطر آدم از نظر قیمت خودرو به همراه خواهد داشت؟ بدون اخبار برنامه زمان بندی برای کاهش نرخ خودرو اظهار داشت: یکی از آثار این مسئله، کاهش ارزش خودرو است.

وی افزود: هر چقدر پیدایش داخل بیشتر شود، جای پا آن در ارزش خودرو بیشتر خواهد شد.

رحمانی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی این ائتلاف می افتد؟ گفت: به مرور زمان. قراردادهای تویی سازی قطعات دارای زمان بندی هستند، یک ماهه، دو ماهه یا سه گانه ماهه.

وزیر صنعت پافشاری کرد: جریان قیمت ها کاهشی است و این موضوع ادامه خواهد داشت.